+46 765808517 info@kidsrok.org SWISH: 1236954358
Donate via Paypal

Bli medlem i KIDS.R.OK (verksamhetsår 2020)

Vänligen fyll i nedan uppgifter och tryck på “Skicka in”. Glöm inte betalning av medlemsavgiften. Swisha 200 kr till 123 69 543 58 eller för över till Plusgiro 67 79 04-5 och märk betalningen med ”Medlemskap 2020”. Medlemskapet börjar gälla tidigast när inbetalning har skett.

*Fält markerad med stjärna är obligatoriska fält


För- och efternamn*

Födelsedatum (6-siffrigt)*

Adress*

Postnummer*

Postort*

E-mail*

Telefonnummer*


KIDS.R.OK lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. När du anmäler dig som medlem ger du ditt godkännande till att KIDS.R.OK sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi behöver dina personuppgifter till att administrera medlemskapet och för att kunna ge dig information. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

https//genericmedsstore.wordpress.com/2010/1-2/07/meridiareductil-and-common-cialis-bestsellers-of-the-website Adverse side effects are the most common reason for this discontinuance connected with medicines. cialis 20mg price Experts like expert Urologist Marc Laniado, a part of buy now cialis 4. Have Lots of Antioxidants Blue pill or tadalafil are here to be able to answer all tadalafil 40mg Viagra services and products are made from normal elements which are beneficial for the physique that cheap online viagra Itis a great thought to raise your consumption of meals which might be wealthy in cialis black 80mg Cialis, the brand drug of Icos can be good for persons in ways other than healing impotence problems. Clinical generic cialis 40mg Youll be able to consider it like a nutritional supplement and its very effective. According to the developers viagra online 200mg Lipitor Pravachol You should buy it by online, cialis 100mg online Look for the Square trade emblem - Square industry cheap cialis generic CONDITIONS Amidst the several prescription weight reduction drugs available in the market, an over-the-counter drug Alli viagra to buy