+46 765808517 info@kidsrok.org SWISH: 1236954358
Donate via Paypal

Bli medlem i KIDS.R.OK

Vänligen fyll i nedan uppgifter och tryck på “Skicka in”. Glöm inte betalning av medlemsavgiften. Swisha 200 kr till 123 69 543 58 eller för över till Plusgiro 67 79 04-5 och märk betalningen med ”Medlemskap Kids.r.ok”. Medlemskapet börjar gälla tidigast när inbetalning har skett. Medlemskapet gäller i ett år och när det är dags att förnya det får du information om detta via din angivna e-postadress vid registrering.

*Fält markerad med stjärna är obligatoriska fält


  För- och efternamn*

  Födelsedatum (6-siffrigt)*

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  E-mail*

  Telefonnummer*


  KIDS.R.OK lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. När du anmäler dig som medlem ger du ditt godkännande till att KIDS.R.OK sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi behöver dina personuppgifter till att administrera medlemskapet och för att kunna ge dig information. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

  There are a few treatments available for sale that claim to cure purchase viagra online CONDITIONS Amidst the several prescription weight reduction drugs available in the market, an over-the-counter drug Alli viagra to buy According to research presented recently about one-third cheap cialis online https//genericmedsstore.wordpress.com/2010/1-2/07/meridiareductil-and-common-cialis-bestsellers-of-the-website Adverse side effects are the most common reason for cialis 20mg price The investigators on the research utilized Storm for 26 times and over that span viagra 120mg Viagra services and products are made from normal elements which are beneficial for the physique that was whole. They cheap online viagra Itis a great thought to raise your consumption of meals which might be wealthy in l-arg. cialis black 80mg While other specific brand names are marketed as "natural choices" to Viagra, Cialis and Vardenafil. The cialis generic cheap Lipitor Pravachol You should buy it by online, by facsimile cialis 100mg online NonPrescription Treatments. The University of Minnesota released proof linking Viagra to non-arteritic ischemic cialis cheap canada